Stichting Historie Vliegveld Valkenburg  (SHVV)
Welkom op onze website
De Stichting Historie Vliegveld Valkenburg is op 1 februari 2016 opgericht met als doelstelling het zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van de betekenis van het voormalige vliegveld Valkenburg. Niet alleen de historie van het vliegveld zelf, maar ook die van de omgeving en die van het vliegveldterrein van vóór het vliegveld. Deze historie heeft een betekenis die diep geworteld zit bij mensen uit de omgeving en bij mensen die op het vliegveld hebben gewerkt en geleefd.

Via deze website zullen wij u op de hoogte houden van de opbouw en ontwikkeling van onze nog jonge stichting.

Culturele ANBI-status
De belastingdienst heeft de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI) en als Culturele ANBI.  Omdat we deze status hebben, kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Voor donateurs van Culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Omdat we een Culturele ANBI-status hebben, hebben we een publicatieplicht. De betreffende stukken treft u hier aan: ANBI-document.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Om aan deze nieuwe Europese wetgeving te voldoen, hebben wij een AVG-protocol opgesteld, waarin een Privacyverklaring is opgenomen. Deze verklaring treft u hier aan: Privacyverklaring.